Project unicity

Het huis van mijn tante

Met dit project heb ik geprobeerd het leven van mijn geestelijk beperkte tante te vatten. Een groep mensen die nauw samenleven, zoals ieder mens ieder met zijn of haar eigen beperking. Helaas is mijn tante inmiddels overleden.